Opiskeleminen

Luokaton koulumuoto

Aikuislinja ei ole jaettu luokkiin. Koulussa on mahdollisuus suorittaa lukiotutkinto, ylioppilastutkinto tai erillisiä aineiden kursseja. Opiskelu on kurssimuotoista. Se pohjautuu kaikissa aineissa verkko-opetukseen: lähiohjaustunnit antavat tukea verkossa tapahtuvaan ohjattuun opiskeluun.

k27_02

Opiskelija voi valita luokattomassa iltakoulussa opinto-ohjelmansa ja opintovauhtinsa varsin vapaasti. Entiset opinnot voidaan ottaa huomioon lähtötasoa määritettäessä.

Lukio-opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Lukiotutkinto on suoritettava neljässä vuodessa. Tuohon aikaan lasketaan mukaan mahdollinen päivälukiossa suoritettu aika. Sen jälkeen opiskelu on aineopiskelua. Opinto-ohjelman nopeuttaminen edellyttää yleensä aiempia opintoja tai itseopiskelua. Normaaliohjelmasta poikkeaminen kannattaa yleensä tehdä vasta perusteellisen harkinnan jälkeen. Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintonsa, hän voi myöhemmin jatkaa niitä keskeyttämiskohdasta edelleen.

Opiskelutapa

Opetus pohjautuu kaikissa aineissa suoritettavaan verkko-opetukseen. Verkkokurssi on Vaasan lyseon lukion aikuislinjan internet-pohjainen kurssi, joka on opiskelijalle avoimena kurssista riippuen joko syyskuun alusta helmikuun puoliväliin tai marraskuun lopusta toukokuun loppuun.

Kun opiskelija on ilmoittautunut kouluun opiskelijaksi, hän ilmoittautuu haluamalleen kurssille suoraan ao. opettajalle lähiohjaustunnilla tai sähköpostitse. Tämän jälkeen opettaja liittää opiskelijan ko. kurssin suorittajien joukkoon. Kussakin koulun tarjoamassa kurssissa on lähiohjaustunteja: 3 x 80 min. eli kuuden oppitunnin verran. Ks. tarkemmin kohdasta Etä- ja verkko-opiskelu.

Opinnot kannattaa rytmittää siten, että pystyy osallistumaan aineen lähiohjaustunneille. Tällöin omat opinnot etenevät määrätietoisesti ja saa tärkeää tukea niin opettajalta kuin kurssikavereiltakin.

Kaikki reaaliaineiden syventävät kurssit toteutetaan Länsi-Suomen etälukioverkon reaalirenkaan kurssina. Kursin järjestää siis jokin muu oppilaitos. Kurssille ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen kansliassa täyttämällä ilmoittautumislomake. Ks. tarkemmin reaalirenkaasta kohdasta Etä- ja verkko-opiskelu.

Aineopiskelu

Aikuislinjalla voi opiskella myös pelkästään yhtä tai muutamia aineita. Tällöin on siten mahdollisuus korottaa esim. jatko-opintoihin pääsemiseksi jonkin aineen oppimäärän arvosanaa. Samaten on mahdollisuus suorittaa puuttuvia arvosanoja tai opiskella jotain ainetta suoritustavoitteisesti puhtaasti harrastuksena. Luokattomasta koulumuodosta saa tarkemmin tietoa koulussa jaettavasta tiedotteesta, opinto-ohjaajalta tai kansliasta.

Koulukustannukset

Lukukausimaksua ei ole.
Aineopiskelijoilla on kurssimaksu. Maksuperuste syntyy opiskelijan ilmoittautuessa kurssille ja hänen saatuaan verkkotunnukset.
Oppikirjat ja koulutarvikkeet on hankittava itse.