Kurssitarjonta

Aikuislinjalaisen opas

Voit ladata itsellesi Aikuislinjalaisen oppaan 2020-21 tästä linkistä.

Kurssitarjotin 2020-21

Kurssien nimet ja oppikirjat 2020–2021
Muutokset mahdollisia!

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

Pakolliset kurssit
1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 1 (Otava)

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 2 (Otava)

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI 3)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 3 (Otava)

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI 4)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 4 (Otava)

5. Teksti ja konteksti (ÄI5)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 5 (Otava)

Syventävät kurssit
6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)
Ilmoitetaan kurssilla.

7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI 7)

8. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI8)

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Pakolliset kurssit
1. Tekstit ja vuorovaikutus (S21)

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S22)

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S23)

4. Tekstit ja vaikuttaminen (S24)

5. Teksti ja konteksti (S25)

Syventävät kurssit
6. Nykykulttuuri ja kertomukset (S26)

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (S27)

8. Kirjoitustaitojen syventäminen (S28)

9. Lukutaitojen syventäminen (S29)

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI)
A-oppimäärä / B-oppimäärä

Pakolliset kurssit
1. Ruotsinkielinen maailmani (RUA1)
Minun ruotsini (RUB1)
Fokus 1 (Otava)

2. Ihminen verkostoissa (RUA2)
Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB2)
Fokus 2 (Otava)

3. Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA3)
Kulttuuri ja mediat (RUB3)
Fokus 3 (Otava)

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA4)
Monenlaiset elinympäristömme (RUB4)
Fokus 4 (Otava)

5. Tiede ja tulevaisuus (RUA5)
Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB5)
Fokus 5 (Otava)

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA6)
Inne 6 (Finn Lectura) Uusin painos

Syventävät kurssit
7. Kestävä elämäntapa (RUA7/RUB7)

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RUA8)

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
9. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi (RUA9a/RUB9a)
Jukarainen – Harkoma – Löthberg: Framsteg

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RUA10/RUB10)
Ei kirjaa.

A-oppimäärä (ENGLANTI)
Perusopetuksessa alkanut A-oppimäärä
(ENGLANTI ENA)

Pakolliset kurssit
1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1)
Insights 1 Otava

2. Ihminen verkostoissa (ENA2)
Insights 2 Otava

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3)
Insights 3 Otava

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)
Insights 4 Otava

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA5)
Insights 5 Otava

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6)
Insights 6 Otava

Syventävät kurssit
7. Kestävä elämäntapa (ENA7)
McWhirr ym: Open Road Course 7 Otava

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8)
Englannin suullinen kurssi.
Oppimateriaali opettajalta

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
9. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi (EN9a)

10. Yloppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (ENA10)
Abilities. Otava.

MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS

Pakollinen kurssi
1. Luvut ja lukujonot (MAY1)
Lukion yhteinen matematiikka (Edita)

MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä

Pakolliset kurssit
2. Polynomifunktiot ja yhtälöt (MAA2)

3. Geometria (MAA3)

4. Vektorit (MAA4)

5. Analyyttinen geometria (MAA5)

6. Derivaatta (MAA6)

7. Trigonometriset funktiot (MAA7)

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)

9. Integraalilaskenta (MAA9)

10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Syventävät kurssit
11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

12. Algoritmit matematiikassa (MAA12)

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

Koulukohtainen valinnainen kurssi
15. Kertauskurssi (MAA14)

MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä

Pakolliset kurssit
2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)
Summa 2 (Edita)

3. Geometria (MAB3)
Summa 3 (Edita)

4. Matemaattisia malleja (MAB4)
Summa 4 (Edita)

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)
Summa 5 (Edita)

6. Talousmatematiikka (MAB6)
Summa 6 (Edita)

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
9. Matemaattiset apuneuvot (MAB9a)

10. Matemaattisen tiedon hyväksikäyttö (MAB10)

BIOLOGIA

Pakolliset kurssit
1. Elämä ja evoluutio (BI1)
Bios 1 – Elämä ja evoluutio (Sanoma Pro)

2. Ekologia ja ympäristö (BI2)
Happonen, Holopainen, Sotkas et.al. (uusin painos). Bios 2.

Syventävät kurssit
3. Solu ja perinnöllisyys (BI3)

4. Ihmisen biologia (BI4)
Happonen, Holopainen, Sariola et.al. (uusin painos). Bios 4 – Ihmisen biologia. WSOY.

5. Biologian sovellukset (BI5)

MAANTIEDE

Pakolliset kurssit
1. Maailma muutoksessa (GE1)
Geos 1 – Maailma muutoksessa (Sanoma Pro)

2. Sininen planeetta (GE2)

Syventävät kurssit
3. Yhteinen maailma (GE3)

4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

FYSIIKKA

Pakolliset kurssit
1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
Tabletkoulu: Fysiikka luonnontieteenä; sähköinen materiaali

2. Lämpö (FY2)

Syventävät kurssit
3. Sähkö (FY3)

4. Voima ja liike (FY4)

5. Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

6. Sähkömagnetismi (FY6)

7. Aine ja säteily (FY7)

KEMIA

Pakolliset kurssit
1. Kemiaa kaikkialla (KE1)
Mooli 1 (uudistettu) Otava

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)

Syventävät kurssit
3. Reaktiot ja energia (KE3)

4. Materiaalit ja teknologia (KE4)

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

FILOSOFIA

Pakollinen kurssi
1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
Argumentti 1 (Sanoma Pro)

Syventävät kurssit
2. Etiikka (FI2)

3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)

4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

PSYKOLOGIA

Syventävät kurssit
1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)
Oivallus, psykologiaa lukiolaisille 1 (Otava)

2. Kehittyvä ihminen (PS2)
Oivallus 2 (Otava)

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)
Oivallus 3 (Otava)

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

HISTORIA

Pakolliset kurssit
1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1)
Historia ajassa 1. (Sanoma Pro)

2. Itsenäisen Suomen historia (HI 2)
Historia ajassa 3. Itsenäisen Suomen historia. (Sanoma Pro)

Syventävät kurssit
3. Kansainväliset suhteet (HI3)

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4)

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)

YHTEISKUNTAOPPI

Pakolliset kurssit
1. Suomalainen yhteiskunta (YH1)
Jokaisen yhteiskunta. (Sanoma Pro)

2. Taloustieto (YH2)
Jokaisen talous (Sanoma Pro)

Syventävät kurssit
3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

4. Kansalaisen lakitieto (YH4)

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Pakollinen kurssi
1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)
Uusi Arkki 1 (Edita)

Syventävät kurssit
2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

6. Uskonnot ja media (UE6)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Pakollinen kurssi
1. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)

Syventävät kurssit
2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

3. Yksilö ja yhteisö (ET3)

4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)

5. Katsomusten maailma (ET5)

6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

TERVEYSTIETO

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
1. Terveyden perusteet (TE1)

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)

3. Terveyttä tutkimassa (TE3)

4. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (TE4)

LIIKUNTA

Koulukohtainen valinnainen kurssi
1. Energiaa liikunnasta (LI)

MUSIIKKI

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
1. Musiikki ja minä (MU1)
2. Moniääninen Suomi (MU2)

KUVATAIDE

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
1. Kuvat ja kulttuurit (KU1)
2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)

TEEMAOPINNOT

Syventävä kurssi
1. Tutkiva työskentely (TO1)

TIETOTEKNIIKKA

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
1. Peruskurssi (AT1)

2. Ohjelmoinnin perusteet (AT2)

JULKAISUTOIMINTA

Koulukohtainen valinnainen kurssi
1. Julkaisutoiminnan kurssi (JUL1)

Uusi opetussuunnitelma OPS2016:
Yleinen osuus
Kurssien opetussuunnitelmat