Etä- ja verkko-opiskelu

Etä- ja verkko-opiskelu

Opetus pohjautuu kaikissa aineissa verkko-opetukseen. Verkkokurssi on Vaasan lyseon lukion aikuislinjan internet-pohjainen kurssi, joka on opiskelijalle avoimena kurssista riippuen joko syyskuun alusta helmikuun puoliväliin tai marraskuun lopusta toukokuun loppuun.

Aikuislinjan verkkokurssit ovat Moodlessa. Ohjeita verkkokurssille kirjautumiseen löytyy Digilukio-valikosta.

Kun opiskelija on ilmoittautunut kouluun opiskelijaksi, hän ilmoittautuu haluamalleen kurssille suoraan ao. opettajalle lähiohjaustunnilla tai sähköpostitse. Tämän jälkeen opettaja liittää opiskelijan ko. kurssin suorittajien joukkoon. Verkkokurssille päästäkseen opiskelija tarvitsee kurssikohtaisen avainkoodin (jaetaan syksyn infotilaisuudessa tai sen saa kansliasta).

Jokaisessa verkkokurssissa on kolme suoritusmahdollisuutta, joista ilmoitetaan kullakin kurssilla. Yksi suorituskerroista on etäopetuksena toteutettavan kurssin kurssikokeessa. Kussakin koulun tarjoamassa kurssissa on lähiohjaustunteja: 3 x 80 min. eli kuuden oppitunnin verran. Tuolloin opettaja keskittyy olennaisimpaan ja vaikeimpaan aineistoon.

Verkkokurssien käyttöä opinnoissa on suunniteltava heti alusta alkaen, jotta tutkinnon vähimmäiskurssimäärä 44 (tai 48) täyttyisi ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin olisi riittävää. Opiskelu on myös syytä suunnitella lukuvuoden aikana siten, että työmäärästä tulee mahdollisimman tasaisesti jakautunut. Omalta kyseisen aineen opettajalta voi saada tukea opiskeluun.

Opinnot kannattaa rytmittää siten, että pystyy osallistumaan aineen lähiohjaustunneille. Tällöin omat opinnot etenevät määrätietoisesti ja saa tärkeää tukea niin opettajalta kuin kurssikavereiltakin.

Länsi-Suomen aikuislukioiden reaalirengas

Kaikki reaaliaineiden syventävät kurssit toteutetaan Länsi-Suomen etälukioverkon reaalirenkaan kurssina. Kurssin järjestää siis jokin muu oppilaitos:
Jyväskylän aikuislukio
Kaarinan aikuislukio
Kokkolan aikuislukio
Pirkanmaan aikuislukio
Tampereen aikuislukio
Turun iltalukio
Vaasan lyseon lukion aikuislinja
Valkeakosken Tietotien aikuislukio

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen kansliassa täyttämällä ilmoittautumislomake. Lomake lähetetään kansliasta kurssin järjestäjälle, joka antaa verkkotunnukset kurssille.

Länsi-Suomen Läänin aikuislukioiden verkosto: LSE
Aikuislukioilla on yhteinen reaaliaineiden verkkokurssien tarjotin.
Se löytyy näpäyttämällä edellä olevaa LSE-linkkiä. Siellä on myös ilmoittautumislomake.

Vaasan lyseon lukion aikuislinjan varsinaisille opiskelijoille reaalirenkaan kurssit ovat maksuttomia, mutta aineopiskelijat maksavat asianomaiselle oppilaitokselle sen aineopiskelijamaksun, joka vaihtelee oppilaitoksittain.

Verkkokurssi on lukion valtakunnallisesti syventävä kurssi ja noudattaa siten tavoitteiltaan ja sisällöltään valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kurssi pohjautuu lukiossa käytettäviin oppikirjoihin. Verkossa oleva materiaali on opettajan tekemää oppikirjaa tukevaa lisämateriaalia. Se voi sisältää lisätehtäviä, ohjeita, selviytymisvinkkejä, malleja vanhoista kokeista ym. Kurssi on mahdollisesti jaettu eri osioihin. Opettaja selvittää ohjeissa, onko hänellä vastaanottoaikoja tai edellyttääkö hän opiskelijan ottavan yhteyttä kurssin aikana. Erityisen tärkeää on noudattaa opettajan antamaa aikataulutusohjetta.

Verkkokurssin suorittamisen pääperiaatteet
1. Kurssi on tarjolla lukuvuoden ajan ellei toisin mainita. Ilmoittautuminen päättyy huhtikuun lopussa.
2. Kurssi on suoritettava sen lukuvuoden aikana, jona ilmoittautuu kurssille. Minimiopiskeluaika on kolme viikkoa.
3. Kokeen suorituspäiviä on lukuvuoden aikana kaksi. Koepäiväksi on sovittava oman koulun koeviikon koepäivä tai uusintakoepäivä.
4. Erillisiä uusintakuulusteluita ei järjestetä.
5. Kurssit ovat kurssin tarjoavan koulun oppimisalustalla.
6. Opiskelija on velvollinen antamaan kurssista palautetta kurssin yhteydessä jaettavalla arviointolomakkeella.

Hyväksiluku
Kurssisuoritukset luetaan hyväksi sellaisinaan kaikissa yhteistyökouluissa.
Tietoja aikuislukioista

Yhteistyöoppilaitokset

Jyväskylä, https://www.gradia.fi/oppimaan/aikuislukio

Kaarina, http://kaarinanlukio.fi/aikuislinja

Kokkola, https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/lukio_ja_ammatillinen/aikuislukio/fi_FI/aikuislukio/

Pirkanmaa, https://www.sasky.fi/sasky/tiedotepalsta/index.tmpl?sivu_id=8112

Tampere, aikuislukio.tampere.fi

Turku, turuniltalukio.fi

Vaasa, http://www.vaasanlyseo.fi

Valkeakoski, www.valkeakoski.fi/portal/suomi/opetus_ja_koulutus/aikuislukio